Gelecek 10 Yıl…

Mehmet Semih Söylemez

Geçmişteki başarılar, başarısızlıklar, geçmiş zamana aittir.

Geçmiş üzerinden gelecek üzerine düşünmek bir olgudur, geleceği ‘ipotek’ altına almak ise; hem insanın hem de kurumların kendilerine  bilerek veya bilmeyerek yaptıkları en büyük kötülüktür.

Dünün yaşandığını ancak dünde kaldığını kabul etmek, kabullenebilmek, bugünün dünyası için en büyük ‘erdem’dir.

Doğaldır ki özellikle ‘güzel günler’ hiç bitmesin, Binbir Gece Masalları gibi hep sürsün diyen çok zihin vardır.

Ama o adı üzerinde Binbir Gece Masalı…

Bunları söylerken geçmişi olumsuzlamak değil, aksine geçmişi doğru konumlandırmak, onu ders çıkarılan en değerli hazine olarak görmek gerekiyor.

Geçmiş, geleceği inşa ederken, yararlanılan en önemli kaynaktır.

Geçmişi böyle kabul etmekle, geçmişi bugüne taşıyıp, onda yaşamak çok farklı şeyler…

O nedenle GELECEK 10 YIL planlaması yapan şirketler;

*Geçmişin nesnel bir muhasebesini,

*Geçmişteki yönetim değerlendirmesini (mümkünse dışarıdan bakan danışmanlık kurumları ile),

*Gelecek perspektifini,

*Ve en önemlisi, geleceği inşa edeceği insan kıymetlerini iyi değerlendirmelidir.

Bu değerlendirmeler; şirketlerin nasıl bir çalışan demografisine sahip olmasını belirlemesi bakımından da önemlidir.

Genç nüfusa sahip ülkemizin potansiyeli, devletimiz ve şirketler, bir sinerjiye dönüştürebildiği takdirde bir değer olarak açığa çıkacaktır.

Binalar yapılır, fabrikalar kurulur, çarklar döner… Bunlar önemlidir.

Ama bunlardan çok daha önemlisi, ‘insan kıymetleri’ yatırımlarıdır.

Yönetimler geniş bir ‘yaş yelpazesi’ üzerinden geleceği planlayabilirlerse, çok uzun yıllarını güvence altına almış olurlar.

Bütün bunların gerçekleşebilmesi için;

‘Dün güzeldi, bugün güzel. O halde yarında güzel olacak’ düz mantık yanılgısına düşmeden, ‘yarın inşa edilmek için önümüzde duruyor, onu güzel kılmak için, çok iyi yetişmiş insana ihtiyaç var’ demek gerekiyor.

Geçmiş yüzyıla baktığımızda yatırım için; ‘makineler, makineler, makineler’ denirdi.

Bugün ise; ‘insan, insan, insan’ deniliyor. Ama hangi insan?

Geçmiş zamanlardan çok daha farklı, proaktif ve uzgörü sahibi zihinler, insanlar…

10 yıl;

Değerlendirebilen için çok uzun, aksi takdirde hemen geçiverecek kadar kısa zaman aralığı…

 

Bir önceki yazı Üslup…

 

Yorum yapın