Mehmet Semih Söylemez

İş yaşamı içinde sıklıkla kullanılan “öz güven”, “kendine güven” kavramları üzerinde düşündüğümüzde, gerçekten de bu tanımlamaların insanı yeteri kadar “başarı”lı kılabildiği söylenebilir mi?

Hele ki son yıllarda bir “big bang”e dönüşmüş olan egosantrik öz güvenli insan modeli, “hayatı doğru algılama ve okuyabilme” potansiyeline sahip mi?

Buna evet diye yanıt vermek zor, hatta imkansız. Devamı»

Share on Tumblr
Submit to StumbleUponSubmit to reddit

Mehmet Semih Söylemez

Bir zamanlar Vantrologların insanları en çok şaşırtan numaralarından biri, karnından konuşmak idi.

Ustanın ustalığı, karnından konuşmadaki maharetine bağlıydı.

Zaman geçip, bilginin yerini başka şeyler aldıkça, insanların kafası  karışmaya başladı ve “karnından konuşmak” herkes tarafından uygulanan bir davranış biçimi haline geldi. Devamı»

Share on Tumblr
Submit to StumbleUponSubmit to reddit