Mehmet Semih Söylemez

Yazarak iletişim kurmanın giderek azaldığı, yazılanların da genellikle belli bir harf sayısı ile sınırlandığı günümüzde, “sokak ağzı”, hayatımızın tüm alanlarına daha fazla sirayet etmeye başladı.

Sokakta, köy kahvesinde, ev ortamında, arkadaşlarla yapılan konuşma şekli, artık tüm hayatı örter hale geldi. Devamı»

Share on Tumblr
Submit to StumbleUponSubmit to reddit

Mehmet Semih Söylemez

Eski Türk filmlerinin belleklerden silinmeyen; mahallede naraların atıldığı, meşhur tekerlemelerin söylendiği, külhanbeyi sahnelerini unutmak mümkün mü?

Perdelerin arkasından sokağa bakan gözler, belki de bir başka kabadayıyı bekliyorlardı…

Bu tür sahnelerin batıdaki karşılığı ise yollarda kendini gösteriyordu. Gösterge bir arabaydı… Bu araba Dodge Challenger idi. Devamı»

Share on Tumblr
Submit to StumbleUponSubmit to reddit