Mehmet Semih Söylemez

İnsanın yemek ile ilişkisi, onun hayata bakışının bir tür “ayna”sı gibidir.

Ne yenip, ne yenilmediği değildir belirleyici olan…

Belirleyici olan “reddettiklerimiz”, “reddedebildiklerimiz”dir…

Evet… Reddedebildiklerimiz.

Bir tarafta lezzetler, diğer tarafta biz… Devamı»

Mehmet Semih Söylemez

Görünürlük için… Dünyanın bütün televizyonları, gazeteleri Antalya’dan söz etti.

Gelecek için… Daha da güzeli Antalya’yı bekliyor.

Girişimciler için… Antalya’nın nasıl bir cazibe merkezi olduğu ve daha da önünün açık olduğunu gördüler.

Göç konusu için… Antalya, dünyanın parça parça konuştuğu bu trajedinin, ilk defa bütünlüklü bir şekilde ele alınmasının merkezi oldu. Devamı»